170 (5'7") C-Cup Shun (Silicone Head #GE07) - Zelex

Meet Shun!
 
Shipping Option